ES | CA

200 BIS

Centre de producció gràfica

Ens ocupem de la producció gràfica i la impressió de tot tipus de catàlegs corporatius, catàlegs publicitaris, fulletons i la impressió de memòries d’activitat. Des de material bàsic (flyers, díptics, tríptics, etc.) fins a la producció gràfica de catàlegs tècnicament complexes pel que fa al manipulat i la postimpressió: impressió de catàlegs amb solapes interiors, integració de diferents papers en un mateix catàleg, catàlegs amb desplegables integrats, catàlegs amb departaments porta-documents, etc.