ES | CA

200 BIS

Centre de producció gràfica

Dades registrals:

Oficina 200 Bis, SL

• Domicili social: Doctor Trueta 183 4art 6ª

08005 Barcelona

• CIF: B63147862

• Registre mercantil: volum 35462, foli 154,

fulla 268496

 

Contacte:

T. (+34) 93 224 27 26

200bis@200bis.com